SERT ELEKTRIK

4" ve  6"  DALGIÇ MOTORLAR

 

* 4'' DALGIÇ MOTORU VORTEX VE SUMOTO
* 6"USP - VORTEX  Su Sogutmali Dalgic Motorları
* 6" SUMOTO (Made In Italy) Yag Sogutmali Dalgic Motorları